Tjänster

Vi har lång erfarenhet av att montera och reparera de flesta typer av områdesskydd. Stängsel, staket och grindar är vår vardag och vi hjälper dig gärna, oavsett vad du vill ha hjälp med.

Villastängsel

Klassiskt villastängsel med hög kvalitet, enligt svensk standard.

villagrindar

Enkla och dubbla profilgridar och nätgrindar som passar villaträdgården.

stålnätspaneler

Svetsade stålnätspaneler som kan kompletteras med taggtråd på toppen. 

trästaket

Klassiska trästaket med rak eller spetsig topp, obehandlat eller impregnerat.

förskolestängsel

Förskolestängsel med mindre maskor för högre säkerhet. Proffskvalitet!

grindar för förskola

Rejäla förskolegrindar med barnsäkra grindlås.

palissader

Hög säkerhet och modern design med palissader. 

bullerplank

Bullerplank som dämpar oljudet i flera olika modeller.

industristängsel

Industristängsel som motsvarar försäkringsstandarden RUSXXXX.

industrigrindar

Slaggrindar, skjutgrindar och vikgrindar för industri - upp till 10 meter breda!

smidesstaket

Ge trädgården ett exklusivt utseende med staket och grindar i smide.

bommar & bilspärrar

Manuella bommar och bilspärrar som hjälper dig att kontrollera trafiken.

staket och grindar för din verksamhet

Vi på Stockholm Stängsel monterar alla typer av områdesskydd, och har lång erfarenhet. Vi har monterat stängsel (villastängsel, förskolestängsel och industristängsel) i mer än 20 år och vi vet hur viktigt det är med hög kvalitet. Ditt stängsel ska hålla i många år! 

Vi kan också hjälpa dig med både villagrind, förskolegrind och industrigrind, och du kan välja mellan slaggrind, skjutgrind och vikgrind. Det finns ett stort antal mått och färger att välja mellan för att du ska få en grind som passar dig.

Dessutom monterar vi klassiska staket i trä, vackra smidesstaket, stålnätspaneler, palissader och bullerskydd.