bullerplank

Buller och höga ljud är en del av mångas vardag, men ett bullerskydd kan effektivt dämpa oljudet. Ett reflekterande plank stöter bort ljudet medan ett absorberande plank suger upp ljudet.

absorberande och reflekterande plank

Buller klassas av en del som ett nytt folkhälsoproblem, och när städerna blir större och trafiken tätare är det lätt att förstå. Vi är vana att se bullerplank längs motorvägen men det blir också allt vanligare att bygga plank längs den egna tomtgränsen eller för att skapa en skyddas uteplats. 

Det finns olika typer av bullerskydd, och de kan ha reflekterande och/eller absorberande egenskaper. Ett reflekterande plank gör så att ljudet studsar bort från planket vilket skapar en ljudskugga på andra sidan. Ett absorberande plank har ofta en kärna av stenull eller träull som suger åt sig ljudet och på så sätt skapar en tystare närmiljö.  

Bullerplank passar i flera sammanhang:

  • Som skydd för ljud längs vägar och gångvägar, gärna med inslag av plexiglas
  • I villaträdgården där det också kan fungera som stöd för klätterväxter 
  • Vid uteplatsen för att skapa en hörna skyddad från både oljud och insyn


Bullerplank platsbyggs ofta av lösvirke, men det finns plank som levereras i färdiga moduler som kan lyftas på plats utan lyftanordningar. Det gör att montaget både blir lättare och snabbare, vilket är bra både på villatomten och i högtrafikerade områden.

bullerplank i olika material

Bullerskydd som platsbyggs är ofta i trä, vilket har fördelen att det kan målas och utsmyckas för att passa omgivningen. Det finns en mängd möjligheter att specialdesigna ett plank. Bullerplank i moduler finns i flera olika material, bland annat aluminium och plexiglas.

Vi platsbygger bullerplank i många olika modeller, och även efter dina specifika önskemål. Kontakta oss för en offert!