Förskolegrindar

Förskolegrinden ska vara säker, så att barnen och personalen är trygga på gården. Den behöver ha hög kvalitet och bra grindlås som gör att barnen inte kan öppna grinden.

förskolegrind
grind för skola
dagisgrind

grindar för förskola och skola

Förskolegrindens, eller barnstugegrinden som den också kallas, viktigaste uppgift är att hålla barnen på rätt sida om stängslet. Den måste precis som förskolestängslet tåla klättrande barn, och den måste ha ett lås som hindrar barnen från att öppna den men tillåter vuxna att lätt ta sig in.

Den absolut vanligaste grinden för förskola och skola är vår nätgrind. Grinden har ett svetsat, krenelerat nät som inte riskerar att gå sönder och som inte heller är vasst.

Förskolegrinden har många fördelar:

  • Den finns i flera höjder och bredder och i fyra standardfärger
  • De har mycket hög kvalitet och håller för riktigt många öppningar och stängningar varje dag
  • Det krenelerade nätet gör att man inte kan sticka ut händer eller armar och riskera klämning

montera förskolegrindar

Förskolegrinden kan utrustas med ett stort antal barnsäkra lås, som till exempel barnstugelås lyftet, överfallslås eller ett fjädersprintslås. Grinden finns som enkelgrind eller dubbelgrind, och då levereras den med marksprint så att den lätt går att använda som gånggrind. 

Vi monterar förskolegrinden med direktgjutna stolpar. Vi gräver till tjälfritt djup och gjuter därefter med betong. Såväl material som montage förljer SSEF Sveriges stängselentreprenörers förenings riktlinjer. Begär en offert här!