Palissader

Palissader är stålstaket med riktigt hög säkerhet. Den kraftiga konstruktionen är både avskräckande och ett bra exempel på god design.

palissader

Palissader består av svetsade stående och liggande stålprofiler, och den kraftiga konstruktionen är avskräckande i sig själv. Ofta används palissader kring bilfirmor och andra anläggningar där kraven på säkerhet och god design är höga. Det blir också allt vanligare med palissadstaket på privata tomter just eftersom designen är så stilren och enkel.

Palissader finns med flera variationer: i fyra standardfärger, ett flertal höjder och dessutom med rak eller snadkapad topp. Om marken där palissaden ska monteras lutar så finns det sektioner som är ledbara, vilket gör att du kan få ett tättslutande områdesskydd trots sluttningar. 

Palissader har många bra egenskaper:

  • Mycket liten risk för skador på grund av den kraftiga konstruktionen, vilket ger låga eller inga kostnader för reparation
  • Snabb installation eftersom palissaden monteras i färdiga sektioner
  • Avskräckande och gedigen konstruktion

Palissadstaket har dubbelt rostskydd eftersom de är varmförzinkade i grunden och därefter pulverlackade, vilket ger extra hållbarhet. 

Palissaderna kan kombineras med vanliga industrigrindar eller skjutgrindar, men det finns också palissadegrindar i samma utförande som staketsektionerna. Palissadgrinden finns i flera olika mått och i flera färger, precis som palissaderna. 
 

montering av palissader

Palissadstaket har mycket hög säkerhet men är förhållandevis enkelt att montera. Stolparna direktgjuts ofta i marken, men kan också monteras med fotplatta, markrör eller vingfundament till exempel. Markens egenskaper avgör vilken metod som är bäst. Därefter monteras palissadsektionerna mot stolparna.

Vi monterar palissader för både företag, kommuner och privatpersoner.  Kontakta oss för en offert!