Palissader

Palissader är stålstaket med riktigt hög säkerhet. Den kraftiga konstruktionen är både
avskräckande och ett bra exempel på design som fyller sitt syfte: avgränsa utrymmen,
motverka intrång och stå emot fysisk skada, såsom en fordonskrock.

Palissadstängsel & palissadstaket

Palissader består av svetsade stående och liggande stålprofiler, och den kraftiga konstruktionen är i sig redan intrångsmotverkande. Ofta används palissader kring bilfirmor och andra anläggningar där kraven på säkerhet och god design är höga. Det blir också allt vanligare med palissadstaket på privata tomter just eftersom designen är så stilren och enkel. Ett annat användningsområde för palissadstängsel är avgränsning i offentliga miljöer.

Palissader finns med flera variationer: i fyra standardfärger, ett flertal höjder och dessutom med rak eller snadkapad topp. Om marken där palissadstängslen ska monteras lutar så finns det sektioner som är ledbara, vilket gör att du kan få ett tättslutande områdesskydd trots sluttningar. 

Palissader har många bra egenskaper:

  • Mycket liten risk för skador tack vare den kraftiga konstruktionen, vilket ger låga eller inga kostnader för reparation
  • Snabb installation eftersom palissaden monteras i färdiga sektioner
  • Avskräckande och gedigen konstruktion

Palissadstaket har dubbelt rostskydd eftersom de är varmförzinkade i grunden och därefter pulverlackade, vilket ger stålstaketen extra lång hållbarhet.
 

Palissadgrindar till stålstaketen

Palissaderna kan kombineras med vanliga industrigrindar eller skjutgrindar, men det finns också palissadgrindar i samma utförande som staketsektionerna. Palissadgrinden finns i flera olika mått och i flera färger, precis som palissaderna. 

montering av stålstaket

Palissadstaket har mycket hög säkerhet och är förhållandevis enkla att montera. Stolparna direktgjuts ofta i marken, men kan också monteras med fotplatta, markrör eller vingfundament till exempel. Markens egenskaper avgör vilken metod som är bäst. Därefter monteras palissadsektionerna i stål mot stolparna.

Vi monterar palissader för både företag, kommuner och privatpersoner.  Kontakta oss för en offert på stålprofiler i Stockholm!