industriSTÄNGSEL

Industristängsel har flera viktiga uppgifter: att skydda företagets ägodelar och att verka avskräckande för att motverka intrång och skadegörelse.

säkert stängsel för industrin

Ett områdesskydd för industrin ska förstås vara tilltalande för ögat och smälta bra in med omgivningen, men framförallt ska det visa att företaget ser till att skydda sina ägodelar och därmed verka avskräckande vad gäller intrång och skadegörelse. En viktig del i den funktionen är ett ordentligt överklättringsskydd, och våra industristängsel monteras som standard med tre rader taggtråd på toppen. 

Industristängsel har många fördelar:

  • Det är helt underhållsfritt
  • Det håller länge
  • Det är lätt att reparera om något skulle hända, tex vid påkörningsskador


Vårt industristängsel håller proffskvalitet och följer svensk standard enligt Sveriges stängselentreprenörers förening. Industristängslet kan kombineras med slaggrind eller skjutgrind för att få ett ordntligt perimeterskydd.

montage av industristängsel

Industristängsel är ett tungt och skrymmande material men är samtidigt väldigt flexibelt och passar därför bra även om marken är ojämn eller sluttar. Vi gräver ner till tjälfritt djup och gjuter därefter stolparna med betong. Dessutom stagas alla hörn- och ändstolpar med snedstag, så att de står stadigt. Vid behov undertätar vi ditt stängsel.

Vill du att vi hjälper dig med montaget? Våra montagebilar är fullutrustade och har med allt material som behövs för ditt montage. Vi startar i tid och blir färdiga i tid, och lämnar självklart montageplatsen i bra skick. Kontakta oss för en offert!