stålnätspaneler

Stålnätspaneler är ett områdesskydd som passar i flera miljöer och har extra hög säkerhet.
Paneler i stålnät är vanliga längs vägar, tågspår och runt industrifastigheter.

svetsade stålnätspaneler

Stålnätspaneler är punktsvetsade och har därför väldigt hög säkerhet. Det är ett passande staket vid järnväg, runt företag eller vid bollplaner där kraven på panelstängslens kvalitet är högt ställda. Samtidigt är panelerna smidiga att montera med färdiga fästen, vilket gör dem till ett populärt val där både säkerhet, smidighet och design är av högsta vikt. Stålnätspaneler finns med flera olika dimensioner och i fyra färger: mörkgrön, olivgrön, svart och varmförzinkad. Det går också bra att lacka panelerna i valfri annan RAL-kulör för att på så vis förstärka ett varumärke med just ert företags brand colors eller få staketet att smälta in i omgivningen.

Stålnätspaneler har flera fördelar:

● Panelstängsel är säkrare än industristängsel då de är ännu svårare att klippa upp.
● Snabbt montage och enkelt att byta ut sektioner vid skada eller vandalisering.
● Stålnätspanelerna kan kombineras med överklättringsskydd

Stålnätspanelerna kan kombineras med antingen en panelgrind, som finns både som
enkelgrind och körgrind, eller med den vanliga industrigrinden. Du kan också utrusta
panelerna med staketlarm för extra säkerhet.

montera Paneler med stolpar och bergdubb

Stålnätspaneler monteras vanligen antingen med direktgjutna stolpar eller med stolpar med fotplatta. Andra montagesätt för denna typ av stängsel och staket är med bergdubb, markrör och vingfundament. Därefter monteras panelsektionerna med panelfästen mot stolparna. Montaget går snabbt och det är lätt att byta ut enstaka sektioner om en skada skulle uppstå, vilket ger en bra totalekonomi.

Vi monterar stålnätspaneler i alla typer av miljöer och enligt svensk standard. Kontakta oss för en offert och få snabbt ett prisförslag på stålnätspanelsmontering!