stålnätspaneler

Stålnätspaneler är ett säkert områdesskydd som passar i flera miljöer. Paneler är vanliga längs vägar, tågspår och runt industrifastigheter.

svetsade stålnätspaneler

Stålnätspaneler är punktsvetsade och har därför väldigt hög säkerhet. Det är ett passande staket vid järnväg, runt företag eller vid bollplaner. Samtidigt är panelerna smidiga att montera med färdiga fästen, och det gör dem till ett populärt val där både säkerhet, smidighet och design är viktigt. Stålnätspaneler finns med flera olika dimensioner och i fyra färger: mörkgrön, olivgrön, svart och varmförzinkad. Det går också bra att lacka panelerna i valfri annan RAL-kulör för att på så vis förstärka ett varumärke eller få staketet att smälta in i omgivningen. 

Stålnätspaneler har flera fördelar:

  • Säkrare än industristängsel - svårare att klippa upp
  • Snabbt montage och enkelt att byta ut sektioner vid skada
  • Kan kombineras med överklättringsskydd

Stålnätspanelerna kan kombineras med antingen en panelgrind, som finns både som enkelgrind och körgrind, eller med den vanliga industrigrinden. Du kan också utrusta panelerna med staketlarm för extra säkerhet.

montera Paneler

Stålnätspaneler monteras vanligen antingen med direktgjutna stolpar eller med stolpar med fotplatta. Andra montagesätt är med bergdubb, markrör och vingfundament. Därefter monteras panelsektionerna med panelfästen mot stolparna. Montaget går snabbt och det är lätt att byta ut enstaka sektioner om en skada skulle uppstå, vilket ger en bra totalekonomi.

Vi monterar stålnätspaneler i alla typer av miljöer och enligt svensk standard. Kontakta oss för en offert!