Villastängsel

Har du lagt ner mycket arbete på hus och tomt, då ska du också ha ett snyggt stängsel som ramar in det hela.

Ett stängsel ska fylla flera funktioner för villan: det ska fungera som avskiljare, ett hinder för barnen eller hunden och det ska vara snyggt. Framförallt ska det också vara starkt och underhållsfritt. Alla våra produkter har mycket hög kvalitet och är varmgalvaniserade för att stå emot rostangrepp.

Villastängsel kan monteras med höjderna 0,8-1,0-1,2-1,5 meter och standardfärgerna är galvaniserat, mörkgrönt, olivgrönt och svart. Som tillval kan du bland annat välja en överliggare för att ge ditt stängsel ytterligare hållbarhet.


Grindar finns i en rad olika varianter att kombinera stängslet med.
 

Leverantörer - logotyper